Hovedsiden
Om nettstedet
Praktiske opplysninger
Faktaark
Interaktivt kart
Historiske kart
Annen litteratur
Eksterne lenker
Skriv ut
Natur og kultur på Hovedøya

Et pilotprosjekt for formidling av kunnskap og opplevelser om Hovedøyas geologi, naturhistorie, kulturhistorie og kulturminner.

På denne nettsiden finner du:

 - Informasjon om pilotprosjektet
 - Fakta-ark om natur og kultur på Hovedøya
 - Nye og gamle kart over Hovedøya
 - Regler for bruk av øya
 - Praktisk informasjon

Produsenter til Natur og kultur på Hovedøya:
Prosjektansvarlig NIKU - (Norsk institutt for kulturminneforskning )
i samarbeid med NHM (Naturhistorisk museum)

Tekst om kulturhistorie: Leidulf Mydland, NIKU

Tekst om biologi: Kristina Bjureke, NHM

Tekst om geologi: Cecilie Webb, NHM

Design og hjemmeside: Vestfjorden Grafisk AS
Produksjon av informasjonsskilt: Strømmen skilt og reklame

Som en del av prosjektet er det også satt opp 19 informasjonsskilt ved de viktigste natur- og kulturminner på Hovedøya.

Henvendelser til redaksjonen om nettsidenes innhold:
Henvendelser innen naturhistorie: